Łatwe przyswajanie wiedzy na lekcjach geografii w szkołach ponadpodstawowych

Przyswajanie wiedzy w szkołach w dużej mierze zależy od sposobu prowadzenia lekcji przez nauczycieli. Bardzo istotny jest język przystępny dla młodych ludzi oraz stosowanie odpowiednich pomocy naukowych. Nauczyciele powinni proponować używanie podręczników takich jak produkty wydawnictwa Nowa Era. Są to nowoczesne książki wzbudzające ciekawość, a nawet inspirujące do samodzielnego rozszerzania wiadomości. W przypadku lekcji geografii warto stosować podręcznik “Oblicza geografii 1“. Jest to książka przeznaczone do używania w liceach ogólnokształcących i technikach.

Tematyka ułatwiająca planowanie lekcji

Książka “Oblicza geografii 1” została opracowana przez dwóch autorów: Romana Malarza i Marka Więckowskiego. Atrakcyjny wygląd zwiększa efektywność zapamiętywania informacji przekazywanych na zajęciach w szkole. Tematy są pogrupowane tak, aby każde kolejne zagadnienie mogło być omówione na pojedynczej godzinie lekcyjnej. Na końcu każdego rozdziału można znaleźć podsumowanie zbierające najważniejsze kwestie, które będą przydatne na kolejnych zajęciach. Ponadto autorzy zamieścili ćwiczenia ugruntowujące wiedzę oraz ciekawostki rozbudzające wyobraźnię i ciekawość młodych ludzi.

Materiały zrozumiałe dla młodzieży

Treść w podręczniku “Oblicza geografii 1” jest podzielona na mniejsze fragmenty, z którymi zapoznanie się nie wymaga długiego czasu. Młodzież może korzystać z kolorowych ilustracji, wykresów i schematów obrazujących procesy występujące w środowisku lub wpływ działalności człowieka. Na wielu stronach zamieszczono mapy wraz z legendą pozwalające na doskonalenie spostrzegawczości i kształcenie umiejętności analizy danych statystycznych. Uzupełnieniem tych działań są tabele i ćwiczenia, dzięki którym można szybko powtórzyć najważniejsze informacje, na przykład, przed planowanym sprawdzianem.

Wysoka jakość i atrakcyjna forma

Podręcznik proponowany przez wydawnictwo Nowa Era nie odbiega jakością od innych propozycji skierowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Książka “oblicza geografii 1 (kup już dziś, szybka wysyłka!)” ma zarówno atrakcyjną formę, jak i wysoki poziom merytoryczny. W związku z tym jest to pozycja polecana przez pedagogów i chętnie wykorzystywana przez młodzież w wieku szkolnym.